Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2013

juzsienieboje
12:11
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, teraz kiedy ciężko mi się odnaleźć? - Nie Ciebie, lecz siebie.

March 06 2013

juzsienieboje
16:45
I podobno inaczej wyglądam, gdy o Tobie mówię. 
Podobno widać, ze mnie ciągnie.
Reposted fromwhateveer whateveer viaardesia ardesia
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
juzsienieboje
16:44
0566 2951

March 04 2013

juzsienieboje
17:03
7786 846b 500
H. Poświatowska
juzsienieboje
17:02
Badania potwierdzają, że gdy jesteś szczęśliwy, cieszysz się muzyką, kiedy jesteś smutny słuchasz słów.
Reposted fromproof proof viaraita raita
juzsienieboje
17:01
4494 e522
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viakropki kropki
17:00
I believe in the sun, even when it rains.
— Anne Frank (via nsnklv)
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaardesia ardesia

February 26 2013

juzsienieboje
17:43
7536 299f 500
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viakropki kropki
juzsienieboje
17:43
należy tworzyć szczęście, aby protestować przeciw światu nieszczęścia
— camus

February 19 2013

juzsienieboje
19:31
1547 a666
Reposted fromyolo28 yolo28 viablueberries blueberries
juzsienieboje
19:08
8263 175c
Reposted frombrielle brielle viablueberries blueberries
juzsienieboje
19:08
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton, "Tato"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viablueberries blueberries
19:08
1593 037e
Reposted fromjustadream justadream viablueberries blueberries

February 11 2013

juzsienieboje
13:06
7931 4dbc
Reposted frommessclew messclew via1901 1901
juzsienieboje
13:04
0723 481a
Reposted fromursa-major ursa-major viabookinistka bookinistka
juzsienieboje
12:57
2059 2864
Reposted fromkropki kropki

February 10 2013

juzsienieboje
20:24
3124 1fe5
Reposted frompoppyseed poppyseed
juzsienieboje
20:21
8377 7f7c 500
Reposted frompesy pesy viablueberries blueberries
20:20
6278 35b4 500
Reposted fromfreakish freakish viapoppyseed poppyseed
juzsienieboje
20:19

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...